YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 40 trang 70 SBT Sinh học 10

Giải bài 40 tr 70 sách BT Sinh lớp 10

Ribôxôm không có đặc điểm nào sau đây?

A. Được bao bọc bởi lớp phôtpholipit kép.

B. Gồm hai thành phần chính là prôtêin và rARN.

C. Làm nhiệm vụ sinh tổng hợp prôtêin cho tế bào.

D. Cấu trúc gồm một tiểu phần lớn và một tiểu phần bé. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40

  • Ribôxôm không có đặc điểm được bao bọc bởi lớp phôtpholipit kép.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 70 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON