YOMEDIA

Bài tập 1 trang 39 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 39 sách GK Sinh lớp 10

Mô tả cấu trúc của nhân tế bào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Cấu trúc của nhân tế bào:

  • Có  dạng hình cầu, đường kính khoảng 5µm.
  • Bên ngoài là màng nhân bao bọc (màng kép) dày khoảng 6 - 9 nm. Trên màng có các lỗ nhân.
  • Bên trong là dịch nhân chứa chất NST (ADN liên kết với Prôtêin) và nhân con.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 39 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA