YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 63 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 tr 63 sách BT Sinh lớp 10

Tế bào động vật không có các bào quan

A. Bộ máy Gôngi và ti thê.

B. Không bào lớn và lục lạp.

C. Bộ máy Gôngi và lizôxôm.

D. Ti thể và lizôxôm. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

  • Tế bào động vật không có các bào quan không bào lớn và lục lạp.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 63 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON