YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 58 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 tr 58 sách BT Sinh lớp 10

Từ 2 sơ đồ cấu trúc tế bào sau đây, hãy chỉ ra những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật. Những đặc điểm giống nhau và khác nhau đó nói lên điều gì? 

Tế bào động vật                                                Tế bào thực vật 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Giống nhau: cả hai tế bào đều có nhân thực, lưới nội chất, bộ máy golgi, lizoxom, tế bào chất, khung xương tế bào, không bào. 
  • Khác nhau: 
    • Tế bào thực vật có lục lạp, thành xenlulozo và không bào, tế bào động vật thì không. 
    • Tế bào động vật có trung thể, tế bào thực vật thì không. 
    • Nhân của tế bào động vật nằm ở trung tâm tế bào, còn thực vật vì không bào chiếm diện tích lớn nên nhân bị lệch sang 1 bên.

→ Sự giống nhau của 2 tế bào chứng tỏ rằng cả 2 đều có chung nguồn gốc là tế bào nhân thực, sự khác nhau chứng tỏ sự tiến hóa của mỗi loại tế bào và nhằm đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của mỗi loài sinh vật. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 58 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON