YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 54 trang 74 SBT Sinh học 10

Bài tập 54 trang 74 SBT Sinh học 10

Xét các đặc điểm sau đây của lưới nội chất:

(1) Là một hệ thống ống và xoang dẹt thông với nhau.

(2) Có chứa cầc enzim xúc tác cho phản ứng tổng hợp chất tiết.

(3) Có chức năng khử độc và chuyển hoá đường.

(4) Có cấu trúc màng đơn.

(5) Làm nhiệm vụ vận chuyển trong tế bào.

Những đặc điểm chung của lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn là

A. (1), (2), (3), (4).

B. (2), (3), (4), (5).

C. (1), (2), (4), (5)

D. (1), (3), (4). 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 54

  • Những đặc điểm chung của lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn là: (1), (2), (4), (5).

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 54 trang 74 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON