YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 39 SGK Sinh học 10

Giải bài 6 tr 39 sách GK Sinh lớp 10

Nêu các điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và nhân thực?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là:

Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực
Có ở tế bào vi khuẩn Có ở tế bào động vật nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật.
Chưa có nhân hoàn chỉnh, ko có màng nhân. Nhân được bao bọc bởi lớp màng, chứa NST và nhân con.
Không có hệ thống nội màng và các bào quan có màng bao bọc. Có hệ thống nội màng chia các khoang riêng biệt.
Kích thước nhỏ = 1/10 tế bào nhân thực. Kích thước lớn hơn.
Không có khung xương định hình tế bào. Có khung xương định hình tế bào.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 39 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1