YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 50 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 tr 50 sách BT Sinh lớp 10

Dựa vào chức năng của tế bào, hãy điền các dấu + (có số lượng nhiều) hay dấu - (có số lượng ít) về một số bào quan của các loại tế bào trong bảng sau: 

Loại tế bào

Lưới nội chất hạt

Lưới nội chất trơn

Ti thể

Ribôxôm

Tế bào tuyến giáp

       

Tế bào kẽ

       

Tế bào cơ vân

       

Tế bào gan

       

Tế bào hồng cầu người

       

Tế bào tuyến yên

       
 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Loại tế bào

Lưới nội chất hạt

Lưới nội chất trơn

Ti thể

Ribôxôm

Tế bào tuyến giáp

+

-

+

+

Tế bào kẽ

-

+

+

-

Tế bào cơ vân

-

-

+

-

Tế bào gan

+

+

+

+

Tế bào hồng cầu người

-

-

+

-

Tế bào tuyến yên

+

-

+

+

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 50 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON