YOMEDIA
NONE

Bài tập 32 trang 68 SBT Sinh học 10

Giải bài 32 tr 68 sách BT Sinh lớp 10

Trong tế bào nào của động vật có nhiều thể Gôngi nhất?

A. Tế bào trứng.

B. Tế bào tuyến.

C. Tế bào cơ.

D. Tế bào hồng cầu. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32

  • Trong tế bào tuyến của động vật có nhiều thể Gôngi nhất.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 68 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON