YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 36 trang 69 SBT Sinh học 10

Giải bài 36 tr 69 sách BT Sinh lớp 10

Các bào quan có màng kép (hai lớp màng) là

A. Bộ máy Gôngi và lục lạp

B. Ti thể và Lizôxôm

C. Ti thể và lục lạp

D. Bộ máy Gôngi và Lizôxôm

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36

  • Các bào quan có màng kép (hai lớp màng) là ti thể và lục lạp.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 69 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON