YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 51 trang 73 SBT Sinh học 10

Giải bài 51 tr 73 sách BT Sinh lớp 10

Loại bào quan có thể chứa ADN trong tế bào của rễ cây là

A. nhân, ti thể, thể Gôngi.

B. ribôxôm, lưới nội chất hạt.

C. nhân, ti thể.

D. nhân, lục lạp, ribôxôm. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 51

  • Loại bào quan có thể chứa ADN trong tế bào của rễ cây là nhân, ti thể.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 73 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON