YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 53 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 4 tr 53 sách GK Sinh lớp 10 NC

Chọn phương án đúng. Số lượng lớn các ribôxôm được quan sát thấy trong các tế bào chuyên hoá trong việc sản xuất:

a) Lipit

b) Pôlisaccarit

c) Prôtêin

d) Glucôzơ 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Số lượng lớn các ribôxôm được quan sát thấy trong các tế bào chuyên hoá trong việc sản xuất protein.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 53 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON