ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 49 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 tr 49 sách BT Sinh lớp 10

Phân biệt lưới nội chất hạt, lưới nội chất trơn, bộ máy Gôngi?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Đặc điểm

Lưới nội chất hạt

Lưới nội chất trơn

Bộ máy Gôngi

Vị trí

Nằm trong tế bào chất gần nhân

Nằm trong tế bào chất, xa nhân.

Nằm trong tế bào chất

Hình dạng cấu trúc

- Tạo thành hệ thống các xoang dẹp và ống thông nhau trên màng có gắn các hạt Ribôxôm.

- Màng đơn

- Tạo thành kênh hẹp nối với nhau và phân bố khắp tế bào chất, không đính hạt Ribôxôm.,

- Màng đơn

- Gồm hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau (Nhưng tách biệt nhau) theo hình vòng cung.

- Màng đơn

Chức năng

Tổng hợp Prôtêin xuất bào và các Prôtêin cấu tạo nên màng tế bào

Tổng hợp Lipit, chuyển hóa đường, phân hủy chất độc hại đối với tế bào

- Gắn nhóm Cacbonhiđrat vào  Prôtêin được tổng hợp ở lưới nội chất hạt; tổng hợp một số Hoocmôn, từ đó cũng tạo ra các túi có màng bao bọc 
(như túi tiết, Lizôxôm)

- Thu gom, bao gói, biến đổi và phân phối các sản phẩm đã được tổng hợp.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 49 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Song Thu

  A. Bộ máy Gôngi và lục lạp

  B. Ti thể và Lizôxôm

  C. Ti thể và lục lạp

  D. Bộ máy Gôngi và Lizôxôm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thanh Hà

  A. Tế bào trứng.

  B. Tế bào tuyến.

  C. Tế bào cơ.

  D. Tế bào hồng cầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  A. Có trong nhân tế bào.

  B. Có trong lưới nội chất hạtắ

  C. Liên kết trên lưới nội chất hạt hay tự do trong tế bào chất.

  D. Dính trên màng của ti thể.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  A. Gồm những túi màng dẹt xếp chồng lên nhau.

  B. Là nơi hình thành các túi tiết để gửi tới màng sinh chất.

  C. Là nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào.

  D. Là nơi tạo ra các chất dinh dưỡng của tế bào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1