YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 20 trang 66 SBT Sinh học 10

Giải bài 20 tr 66 sách BT Sinh lớp 10

Trình tự di chuyển của prôtêin từ nơi được tạo ra đến khi tiết ra ngoài tế bào là

A. lưới nội chất hạt -> bộ máy Gôngi -> màng sinh chất.

B. lưới nội chất trơn -> lưới nội chất hạt -> màng sinh chất.

C. bộ máy Gôngi -> lưới nội chất trơn -> màng sinh chất.

D. lưới nội chất hạt -> ribôxôm -> màng sinh chất. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

  • Trình tự di chuyển của prôtêin từ nơi được tạo ra đến khi tiết ra ngoài tế bào lưới nội chất hạt -> bộ máy Gôngi -> màng sinh chất.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 66 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON