ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 39 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 tr 39 sách GK Sinh lớp 10

Tế bào nào trong cơ thể người nêu ra dưới đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?

a) Tế bào hồng cầu.

b) Tế bào bạch cầu.

c) Tế bào biểu bì.

d) Tế bào cơ.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Tế bào nào trong cơ thể người có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là tế bào bạch cầu.

⇒ Đáp án: b.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 39 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1