YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 48 trang 72 SBT Sinh học 10

Giải bài 48 tr 72 sách BT Sinh lớp 10

Xét các bào quan sau :

(1) Không bào tiêu hoá.

(2) Trung thể.

(3) Lưới nội chất.

(4) Lizôxôm.

(5) Lục lạp.

(6) Ribôxôm.

Trong các bào quan trên, tế bào thực vật không có bào quan nào?

A. (1), (2), (3).

B. (1) (2), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (4), (5), (6). 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 48

  • Tế bào thực vật không có bào quan: (1) (2), (4).

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 72 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON