YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11 trang 64 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 tr 64 sách BT Sinh lớp 10

Cho các đặc điểm và thành phần của tế bào như sau:

(1) Dị dưỡng.

(2) Tự dưỡng.

(3) Màng nguyên sinh.

(4) Thành kitin.

(5) Lizôxôm.         '

(6) Thành xenlulôzơ.

(7) Ribôxôm.

(8) Hệ thống nội màng.

(9) Lục lạp.

(10) Ti thể.

Tế bào động vật thường có những đặc điểm nào trong các đặc điểm đó?

A. (1), (3), (5), (7), (8), (10).

B. (2), (3), (6), (7), (8), (10)

C. (2), (5), (6), (8), (9).

D. (1), (3), (4), (7), (8). 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

  • Tế bào động vật là tế bào nhân thực.
  • Tế bào động vật thường có những đặc điểm: (1), (3), (5), (7), (8), (10).

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 64 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON