YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 14 trang 60 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 tr 60 sách BT Sinh lớp 10

Mô tả cấu trúc và chức năng của ribôxôm?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

  • Cấu trúc: không có màng bao bọc.
    • Có cấu tạo từ ARN và protein.
    • Gồm 2 tiểu phần là tiểu phần lớn và tiểu phần nhỏ. 
  • Chức năng: chuyên tổng hợp protein của tế bào. Trong 1 tế bào có thể có tới vài triệu riboxom. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 60 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON