YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 21 trang 66 SBT Sinh học 10

Giải bài 21 tr 66 sách BT Sinh lớp 10

Điều nào sau đây không thuộc đặc điểm của bộ máy Gôngi?

A. Gồm những túi màng dẹt xếp chồng lên nhau.

B. Là nơi hình thành các túi tiết để gửi tới màng sinh chất.

C. Là nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào.

D. Là nơi tạo ra các chất dinh dưỡng của tế bào 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

  • Bộ máy Gôngi không tạo ra các chất dinh dưỡng của tế bào.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 66 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON