YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 16 trang 60 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 tr 60 sách BT Sinh lớp 10

Hãy quan sát hình dưới đây và điền mã trả lời:

Cấu trúc

Mã trả lời

A. Là vị trí mà các tiểu đơn vị Ribôxôm được hình thành

 

B. Là vị trí mà tại đó xảy ra sự Glicôzin hóa (gắn thêm đường vào protein hay lipit) protein và lipit

 

C. Có thể hình thành nên protein không được mã hóa bằng ADN nhân

 

D. Là cấu trúc duy trì sự toàn vẹn cấu trúc của một sợi trục.

 

E. Là cấu trúc có nhiều nhất trong tế bào chất của tế bào tuyến tụy

 

F. Là cấu trúc có nhiều nhất trong tế bào cơ tham gia vào quá trình bay của côn trùng

 

G. Là vị trí tổng hợp Lipit

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

Cấu trúc

Mã trả lời

A. Là vị trí mà các tiểu đơn vị Ribôxôm được hình thành

2

B. Là vị trí mà tại đó xảy ra sự Glicôzin hóa (gắn thêm đường vào protein hay lipit) protein và lipit

1

C. Có thể hình thành nên protein không được mã hóa bằng ADN nhân

7

D. Là cấu trúc duy trì sự toàn vẹn cấu trúc của một sợi trục.

3

E. Là cấu trúc có nhiều nhất trong tế bào chất của tế bào tuyến tụy

4

F. Là cấu trúc có nhiều nhất trong tế bào cơ tham gia vào quá trình bay của côn trùng

5

G. Là vị trí tổng hợp Lipit

6

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 60 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON