YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 16 trang 65 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 tr 65 sách BT Sinh lớp 10

Các thành phần của màng tế bào như Glicôprôtêin, Lipôprôtêin, các Prôtêin xen màng được tổng hợp ra từ đâu?

A. Lưới nội chất trơn.

B. Lizôxôm.

C. Lưới nội chất hạt.

D. Ribôxôm tự do trong tế bào chất. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

  • Các thành phần của màng tế bào như glicôprôtêin, lipôprôtêin, các prôtêin xen màng được tổng hợp ra từ lưới nội chất hạt.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 65 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON