YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 55 trang 75 SBT Sinh học 10

Giải bài 55 tr 75 sách BT Sinh lớp 10

Trong tế bào thực vật, các bào quan có thể chứa cả prôtêin và axit nuclêic gồm có

A. ribôxôm, không bào, lục lạp.

B. nhân, ti thể, lục lạp, ribôxôm.

C. ribôxôm, nhân, thể Gôngi.

D. ti thể, ribôxôm, lưới nội chất. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 55

  • Trong tế bào thực vật, các bào quan có thể chứa cả prôtêin và axit nuclêic gồm có: nhân, ti thể, lục lạp, ribôxôm.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 75 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON