YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 37 trang 69 SBT Sinh học 10

Giải bài 37 tr 69 sách BT Sinh lớp 10

Các bào quan có màng đơn (một lớp màng) là

A. Bộ máy Gôngi và lục lạp.

B. Ti thể và lizôxôm.

C. Bộ máy Gôngi và lizôxôm.

D. Ti thể và lục lạp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37

  • Các bào quan có màng đơn (một lớp màng) là Bộ máy Gôngi và lizôxôm.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 69 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON