YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.6 trang 24 SBT Hóa học 9

Bài tập 19.6 trang 24 SBT Hóa học 9

Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển đổi hoá học sau:

Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe2(SO4)3

Fe → FeCl→ Fe(OH)2 → FeSO4 → Fe

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.6

(1) 2Fe + 3Cl2 t→ 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(3) 2Fe(OH)3 → Fe2O+ 3H2O

(4) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(5) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(6) FeCl+ 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

(7) Fe(OH)2 + H2SO→ FeSO4 + 2H2O

(8) FeSO+ Zn → ZnSO4 + Fe

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.6 trang 24 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF