YOMEDIA

Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng

6. cho 8,8 gam hỗn hợp Fe, Cu vào đ H2SO4 loãng, dư, thấy thoát ra 2,24 lít khí(đktc). tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

7. hòa tan 4 gam muối cacbonat của kim loại R hóa trị II bằng dung dịch HCl 10% thu được 896 ml khí ở đktc

a. tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng

b. xác định CTHH của muối

c. tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch

  bởi Nguyễn Quang Minh Tú 29/04/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 7)

  Theo đề bài ta có : nCO2 = \(\dfrac{896}{22,4.1000}=0,04\left(mol\right)\)

  Gọi CTHHTQ của muối cacbonat cần tìm là RCO3

  PTHH :

  \(RCO3+2Hcl->RCl2+CO2+H2O\)

  0,04mol....0,08mol.....................0,04mol

  a) khối lượng dung dịch HCl đã dùng

  \(mddHCl=\dfrac{0,08.36,5}{10}.100=29,2\left(g\right)\)

  b) CTHH của muối là :

  \(MRCO3=\dfrac{4}{0,04}=100\left(\dfrac{g}{mol}\right)=>MR=100-60=40\left(\dfrac{g}{mol}\right)\) Vậy R là Ca(II) => CTHH là CaCO3

  c) nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch

  \(C\%CaCl2=\dfrac{0,04.111}{4+29,2-0,04.44}.100\%\approx14,122\%\)

    bởi Hồng Thắm 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA