AMBIENT

Tính nồng độ mol của chất có trong dd sau phản ứng

bởi Nguyễn Thủy Tiên 29/04/2019

cho 7,84g bột sắt vào 400ml đ CuSO4 10%(D=1,12g/ml)
a . tính khối lượng kim loại mới tạo thành
b. tính nồng đồ mol của chất có trong dd sau phản ứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) nFe = 7,84/56 = 0,14 mol

  mddCuSO4 = 400 . 1,12 = 448 gam

  mCuSO4 = (448.10)/100 = 44,8 gam

  nCuSO4 = 44,8/160 = 0,28 mol

  PTHH: Fe + CuSO4 ------> FeSO4 + Cu

  - Theo PTHH: nCu = 0,14 mol

  => mCu = 0,14 . 64 = 8,96 gam

  b) các chất trong dd sau phản ứng là \(\begin{matrix}CuSO4dư:0,14mol\\FeSO4:0,14mol\end{matrix}\)

  CM CuSO4 = 0,14/ 0,4 = 0,35M

  CM FeSO4 = 0,14/ 0,4 = 0,35M

  bởi nguyễn hoàng 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>