Fe --> Fe3O4 --> Fe --> FeCl3

-->

Viết phương trình hóa học theo dãy chuyển đổi hóa học sau FeSO4 --> Fe --> Fe3O4 --> Fe --> FeCl3

bởi Truc Ly 13/05/2019

Viết phương trình hóa học theo dãy chuyển đổi hóa học sau :

FeSO4 --> Fe --> Fe3O4 --> Fe --> FeCl3

Câu trả lời (1)

 • \(\left(1\right)FeSO_4+Mg\) \(\rightarrow\) \(MgSO_4+Fe\)

  \(\left(2\right)3Fe+2O_2\)\(\rightarrow\) \(Fe_3O_4\)

  \(\left(3\right)Fe_3O_4+4H_2\)\(\rightarrow\)\(3Fe+4H_2O\)

  \(\left(4\right)2Fe+3Cl_2\)\(\rightarrow\)\(2FeCl_3\)

  bởi Trần Phong 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan