AMBIENT

Xác định khối lượng của kim loại theo m và a

bởi Nguyễn Thị An 13/05/2019

Hỗn hợp gồm Mg và Fe có khối lượng m gam được hòa tan hoàn toàn vào dd HCl .dd thu được tác dụng với dd NaOH dư.kết tủa sinh ra sau phản ứng đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi,thấy giảm đi a gam so với trước khi nung
a)Xác định khối lượng của kim loại theo m và a
b)Áp dụng với m=8 và a=2,8

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi x là số mol Mg , y là số mol Fe ban đầu

  \(\Rightarrow24x+56y=m\Rightarrow36x+84y=\dfrac{3m}{2}\)(1)

  Theo đề bài ta có chuyển hóa sau:

  \(Mg-\rightarrow Mg\left(OH\right)_2-\rightarrow MgO\)

  \(x\) \(\Rightarrow\) \(x\) x (mol)

  \(2Fe->2Fe\left(OH\right)_2->Fe_2O_3\)

  \(y\) \(\Rightarrow\) \(y\) 0,5y (mol)

  Do khối lượng kết tủa giảm đi a gam nên ta có

  \(m_{Mg\left(OH\right)_2}+m_{Fe\left(OH\right)_2}-m_{MgO}-m_{Fe_2O_3}=a\)

  \(\Rightarrow58x+90y-40x-80y=a\)

  \(\Rightarrow9x+5y=\dfrac{a}{2}\Rightarrow36x+20y=2a\)(2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ :

  \(\left\{{}\begin{matrix}36x+84y=\dfrac{3m}{2}\\36x+20y=2a\end{matrix}\right.\)

  Lấy (1) - (2)

  \(\Rightarrow64y=\dfrac{3m}{2}-2a\)

  \(\Rightarrow y=\dfrac{3m-4a}{128}\Rightarrow x=\dfrac{84a-15m}{1152}\)

  \(\Rightarrow m_{Mg}=\dfrac{3\left(3m-4a\right)}{16}\left(g\right)\)

  \(m_{Fe}=\dfrac{7\left(84a-15m\right)}{144}\left(g\right)\)

  b) Thay số vào thôi

  bởi Ha thanh Thuy 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>