AMBIENT

Xác định công thức oxit sắt và tính m

bởi Ngoc Nga 29/04/2019

Chia 39,6g X gồm Mg, Al ( có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 4:3 ) và oxit sắt làm 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Cho tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thì thu được 13,44l khí H2

Phần 2: Tác dụng vừa đủ với m gam dd H2SO4 98% đun nóng thu được 14,56l khí SO2 ( là sản phẩm khử duy nhất ).

Xác định công thức oxit sắt và tính m ( biết các khí đo ở đktc )

Làm theo cách lớp 9 nhé, mình chưa học bảo toàn e

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Mình nhầm số chớ đề không sai âu!!! Bài làm mik ây
  Theo giả thiết: mMg/mAl= M Mg.nMg/ M Al.nAl= 24.nMg/27.nAl=4/3
  => nMg/nAl=3/2
  Gọi nAl là a thì nMg=1,5a
  Chia hai phần bằng nhau nên nAl ở mỗi phần là a/2; nMg=0,75a
  Phần 1:
  Cho tác dụng với h2so4 loãng chỉ có al và mg sinh khí h2 nên
  H2SO4 + Mg----->MgSO4 + H2
  ................0,75a----------------->0,75a
  2Al + 3H2SO4 ----> AL2(SO4)3+3H2
  0,5a----------------------------------->0,75a
  Có 0,75a+0,75a=13,44/22,4
  a=0,4=> nMg trong X= 1,5.a=1,5.0,4=0,6 mol=>mMg trong X= 24.0,6=14,4 gam
  => nAl trong X=a=0,4=> mAl=0,4.27=10,8
  => m oxit sắt là: mX-mMg-mAl=39,6-10,8-14,4=14,4 gam
  lượng oxit sắt mỗi phần là 14,4/2=7,2 gam
  Gọi công thức dạng chung của oxit sắt cần tìm là FexOy
  nFexOy(ở mỗi phần)= 7,2/(56x+16y)
  Phần 2:
  Mg +2H2SO4----->MGSO4+2H2O+SO2(1)
  0,3---------------------------------------->0,3
  2AL+6H2SO4---->AL2(SO4)3+3SO2+6H2O(2)
  0,2----------------------------------->0,3
  Vso2 tạo thành tại hai pt (1) và (2) là: 0,3.2.22,4=13,44l
  => nSO2 tạo thành khi oxit sắt phản ứng với axit sunfuric đậm đặc 98% là: (14,56-13,44)/22,4=0,0,5
  Ta có pt:
  FexOy + (6x-2y)H2SO4-----> xFe2(SO4)3+ (3x-2y)SO2+(6x-2y)H2O
  7,2/(56x+16y).................................................0,1
  Ta có 7,2/(56x+16y)=0,1/(3x-2y)
  <=>7,2(3x-2y)=0,1(56x+16y)
  <=> ....
  <=>16x=16y
  <=> x/y=16/16=1
  =>x=1;y=1
  Vậy công thức oxit sắt là FeO
  PT: 2FeO+ 4H2SO4---->Fe2(SO4)3+4H2O+SO2
  7,2/72--->0,2
  m ct H2SO4=0,2.98=19,6 g
  m ddH2SO4= m ct: (C%/100%)=19,6:0,98=20g
  Vậy....

  bởi Lệ Vũ Tử 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>