Tính nồng độ mol của cuso4

bởi Lê Tấn Thanh 13/05/2019

Cho hỗm hợp A gồm 1,4g Fe và 0,24g Mg vào 200ml dd CuSO4 sau khi kết thúc pư thu dc 2,2g chất rắn. Tính nồng độ mol của cuso4

Giúp với

Câu trả lời (1)

 • nFe = 0,025 mol

  nMg=0,01 mol

  TH1: Chỉ có Mg pư

  Mg + CuSO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + Cu

  0,01 -----------------------> 0,01 (mol)

  mCu + mFe = 0,01.64 + 1,4 = 2,04 (loại)

  TH2: Mg pư hết, Fe pư hết

  Mg + CuSO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + Cu

  0,01 --> 0,01-----------------> 0,01 (mol)

  Fe + CuSO4 \(\rightarrow\) FeSO4 + Cu

  0,025 ---------------------> 0,025 (mol)

  mC u = (0,01 + 0,025). 64= 2,24 (loại)

  TH3: Mg pư hết, Fe pư một phần

  Gọi nFe pư= x mol

  Fe + CuSO4 \(\rightarrow\) FeSO4 + Cu

  x ---> x -------------------> x mol

  mCu + mFe dư= 2,2

  \(\Leftrightarrow\) (0,01+x).64 + 1,4 - 56x = 2,2

  \(\Leftrightarrow\) x = 0,02 (mol)

  nCuSO4 = 0,01 + 0,02 = 0,03 (mol)

  CM(CuSO4) = \(\dfrac{0,03}{0,2}\) = 0,15 M

  bởi Nguyễn Hồng Vân 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan