Tính C% chất có trong dung dịch sau phản ứng

bởi Bảo Lộc 13/05/2019

64g Fe2O3 cho 128 ml dung dịch HNO3 d=1,25g/mol . Tính C% chất có trong dung dịch sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • nFe2O3 = \(\dfrac{64}{160}=0,4\left(mol\right)\)

  mdd HNO3 = 1,25 . 128 = 160 (g)

  Pt: Fe2O3 + 6HNO3 --> 2Fe(NO3)3 + 3H2O

  .....0,4 mol--------------> 0,8 mol

  mFe(NO3)3 = 0,8 . 242 = 193,6 (g)

  mdd sau pứ = 64 + 160 = 224 (g)

  C% dd Fe(NO3)3 = \(\dfrac{193,6}{224}.100\%=86,43\%\)

  bởi trần thành đạt 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan