Tính khối lượng muối sắt thu được sau phản ứng

bởi Mai Rừng 13/05/2019

Hòa tan 11,2 gam sắt trong 500ml dung dịch AgNO3 1M.Tính khối lượng muối sắt thu được sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • Fe + 2AgNO3 \(\rightarrow\) Fe(NO3)2 + 2Ag

  n Fe = 11,2 : 22,4 = 0,5 mol

  n AgNO3 = 0,5 . 1 = 0,5 mol

  Ta có : \(\dfrac{0,5}{1}>\dfrac{0,5}{2}\)\(\Rightarrow\) Fe dư

  Theo PTHH :

  n Fe(NO3)2 = \(\dfrac{1}{2}\). n Ag(NO3)2

  = \(\dfrac{1}{2}\).0,5 = 0,25 mol

  m Fe(NO3)2 = 0,25 . 180 = 45 g

  bởi khánh nguyễn 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan