Hãy cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố X, biết rằng nếu tính bằng gam một nguyên tử X nặng 6,642.10-23g?

bởi Ban Mai 21/05/2019

Hãy cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố X, biết rằng nếu tính bằng gam một nguyên tử X nặng 6,642.10-23 gam. ( Biết 1đvC=0,16605.10-23 gam)

(Cho H=1, O =6, C=12, S=32, K=39, Al=27, Ca=40)

Câu trả lời (1)

  • MX= \(\dfrac{6,642.10^{-23}}{0,16605.10^{-23}}\) = 40

    =>X là Canxi ; KHHH là Ca

    bởi Đặng Thị Hằng 21/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan