Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố sau O ( Z=8) , N ( Z=14 ) , K ( Z=19 ) , P ( Z=15 )?

bởi Phạm Khánh Ngọc 21/05/2019

Câu 1 : Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố sau : O ( Z=8) , N ( Z=14 ) , K ( Z=19 ) , P ( Z=15 ).

Câu 2 : Hãy tính phân tử khối của các hợp chất sau : Al2O3 ; Al2(SO4)3 ; Fe(NO3)3 ; Na3PO4 ; Ca(H2PO4)2 ; Ba3(PO4)2 ; ZnSO4 ; AgCl ; NaBr.

Câu trả lời (1)

 • Câu 1:

  O: 6 e ngoài cùng

  N: 4 e ngoài cùng

  K:1 e ngoài cùng

  P: 5 e ngoài cùng

  Câu 2:

  \(PTK_{Al_2O_3}=2.27+16.3=102\left(đVc\right)\)

  Al2(SO4)3=27.2+3.(32+16.4)=342(đVc)

  \(Fe\left(NO_3\right)_3=56+3.\left(14+16.3\right)=242\left(đVc\right)\)

  \(Na_3PO_4=23.3+31+16.4=164\left(đVc\right)\)

  \(Ca\left(H_2PO_4\right)_2=40+2.\left(1.2+31+16.4\right)=234\left(đVc\right)\)

  \(Ba_3\left(PO_4\right)_2=137.3+2.\left(31+16.4\right)=601\left(đVc\right)\)

  \(ZnSO_4=65+32+16.4=161\left(đVc\right)\)

  \(AgCl=108+35,5=143,5\left(đVc\right)\)

  \(NaBr=23+80=103\left(đVc\right)\)

  bởi Quang Nhâm Vườn Lan 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan