Xác định X biết X có tổng số hạ là 49 và số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện?

bởi Lê Minh Bảo Bảo 19/05/2019

nguyên tử x có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 49 hạt số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. tính số hạt mỗi loại, xác định tên của x

ĐANG CẦN GẤP

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có :

  p + e + n = 49

  Mà p = e => 2p + n = 49 (1)

  Ta có : n = \(\dfrac{53,125.2p}{100}=1,0625p\) (2)

  Thay (2) vào (1) ta được :

  2p + 1,0625p = 49

  \(=>\left\{{}\begin{matrix}p=e=16\left(h\text{ạt}\right)\\n=1,0625.16=17\left(h\text{ạt}\right)\end{matrix}\right.\)

  Vì p = 16 => X là nguyên tố lưu huỳnh (S)

  bởi nguyễn anh tuấn 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan