Xác định A biết A có tổng 28 hạt và số hạt không mang điện chiếm 37,5%?

bởi An Nhiên 15/05/2019

Nguyên tử B có tổg số hạt là 28. Số hạt k mag điện chiếm 35,7%. Tính số p, n, e . Xác định tê và kí hiệu hóa học của nguyên tố

Câu trả lời (1)

 • Gọi số hạt cơ bản của B là P, N, E

  Vì B có tổng số hạt là 28

  \(\Rightarrow P+N+E=28\)

  \(P=E\)

  \(\Rightarrow2P+N=28\)

  Vì số hạt không mang điện chiếm 37,5%

  \(\Rightarrow N=35,7\%\)

  \(\Rightarrow N\approx10\)

  \(\Rightarrow P=E=\dfrac{28-10}{2}=9\)

  \(\Rightarrow\) B là nguyên tố Flo. KHHH: F

  bởi Phạm quỳnh Hương 15/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan