AMBIENT

Xác định M biết M có số n nhiều hơn số p là 1?

bởi minh vương 25/04/2019

Câu 1:Ngtử M có số n nhiều hơn số p là 1 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Hãy xác định M là ngtố nào?

Câu 2: 1/12 nguyên tử C có khối lượng là bao nhiêu g? Từ đó tính khối lượng thực của ngtử oxi?

Câu 3: Một ngtử ngtố X có tồng số lượng các hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt.

a)Xác định số lượng mỗi lại hạt trong ngtử X, Y? Cho biết KHHH của ngtố X, Y?

b)Cho biết số e trong từng lớp, số e lớp ngoài cùng, ngtử ngtố X, Y là kim loại hay phi kim?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Câu 1: Gọi số p, n, e lần lượt là P, N, E.

  Theo đề ta có:

  +) \(N-P=1\) (1)

  +) \(\left(P+E\right)-N=10\)

  mà p = e.

  \(\Rightarrow2P-N=10\)

  \(\Rightarrow N=-10+2P\) (2)

  Thay (2) vào (1) ta được:

  \(-10+2P-P=1\)

  \(\Rightarrow P=11\)

  ta tính được \(E=11;N=12\)

  Vậy nguyên tử M = 34 (đvC).

  đến đây nhìn lại thấy hỗn độn quá --

  bởi Huỳnh Liên Phương 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>