ADMICRO
UREKA

Xác định M biết M có số n nhiều hơn số p là 1?

Câu 1:Ngtử M có số n nhiều hơn số p là 1 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Hãy xác định M là ngtố nào?

Câu 2: 1/12 nguyên tử C có khối lượng là bao nhiêu g? Từ đó tính khối lượng thực của ngtử oxi?

Câu 3: Một ngtử ngtố X có tồng số lượng các hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt.

a)Xác định số lượng mỗi lại hạt trong ngtử X, Y? Cho biết KHHH của ngtố X, Y?

b)Cho biết số e trong từng lớp, số e lớp ngoài cùng, ngtử ngtố X, Y là kim loại hay phi kim?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Câu 1: Gọi số p, n, e lần lượt là P, N, E.

  Theo đề ta có:

  +) \(N-P=1\) (1)

  +) \(\left(P+E\right)-N=10\)

  mà p = e.

  \(\Rightarrow2P-N=10\)

  \(\Rightarrow N=-10+2P\) (2)

  Thay (2) vào (1) ta được:

  \(-10+2P-P=1\)

  \(\Rightarrow P=11\)

  ta tính được \(E=11;N=12\)

  Vậy nguyên tử M = 34 (đvC).

  đến đây nhìn lại thấy hỗn độn quá --

    bởi Huỳnh Liên Phương 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

 • HOÁ HỌC LỚP 8

  Bài 4: Cho nhôm Al tác dụng vừa đủ với H2SO4 nồng độ 19,6%
  a) Tính khối lượng nhôm tham gia phản ứng
  b) Tính thể tích H2 tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn
  c) tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng

  Bài 5: Cho 11,2 g Fe tác dụng với 200 ml dung dịch HCl nồng độ 1,5M. Thể tích H2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là bao nhiêu?

  11/09/2022 |   0 Trả lời

 • Cân bằng phương trình hóa học, nếu ổn chỉ mình phương pháp làm với='((

  1) FexOy + O2 -> Fe2O3

  2) Al(NO3)3 -> Al2O3 + NO2 + O2

  29/09/2022 |   0 Trả lời

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF