Xác định p,n,e biết tổng số hạt là 48 và số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện 2 lần?

bởi Nguyễn Hiền 14/05/2019

Nguyên tử của một nguyên tố A có tổg số hạt proton , notron , electron là 48, trog đó hạt mag điện gấp hai làn số hạt k mag . Tính số hạt mỗi loại. Xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố

Câu trả lời (1)

 • Gọi số hạt cơ bản của nguyên tử A là P,N,E

  Vì tổng số hạt proton , notron , electron là 48

  \(\Rightarrow P+N+E=48\)

  Mà P = E

  \(\Rightarrow2P+N=48\)(1)

  Vì số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện

  \(\Rightarrow2P=2N\)

  \(\Rightarrow P=N\) (2)

  Thay (2) vào (1) ta có:

  2P + P = 48

  \(\Rightarrow\) 3P = 48

  \(\Rightarrow\) P = 16

  \(\Rightarrow P=N=E=16\)

  \(\Rightarrow\) A là nguyên tố lưu huỳnh

  Kí hiệu: S

  chúc bn học tốt nha.

  bởi Nguyễn Phương 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan