RANDOM

Xác định X biết X có tổng 58 hạt và số khối nhỏ hơn 40?

bởi Dương Quá 08/05/2019

Một nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản bằng 58 và số khối nhỏ hơn 40. Xác định nguyên tử X

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Theo bài ra ta có: p+n+e=58

  => 2p+n=58

  => n=58-2p

  Ta có điều kiện: \(1\le\dfrac{n}{p}\le1,5\)

  => 1p\(\le\)58-2p\(\le\)1,5p

  => 3p\(\le\)58

  => \(p\le\dfrac{58}{3}\le19,3\)

  Mà 58\(\le\)3,5p

  => \(p\ge\dfrac{58}{3,5}\ge16,6\)

  => 16,6\(\le\)p\(\le\)19,3

  -Xét p=17 => e=17 => n=24

  Vậy A= n+z = n+p = 24+17 = 41>40(Vô lý)

  -Xét p=18 => e=18 => n=22

  Vậy A= n+z = n+p = 22+18 = 40=40(Vô lý)

  -Xét p=19 => e=19 => n=20

  Vậy A= n+z = n+p = 20+19 = 39>40(Phù hợp)

  Suy ra: Nguyên tử X có: p=19; e=19; n=20

  Vậy nguyên tử X là Kali(K)

  bởi Đặng Huyền 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA