Xác định nguyên tử X là nguyên tử của nguyên tố nào biết rằng 1 nguyên tử X nặng 5,3136x10^-23 ( g )?

bởi Nguyễn Thị Trang 21/05/2019

Xác định nguyên tử X là nguyên tử của nguyên tố nào biết rằng 1 nguyên tử X nặng 5,3136x10-23 ( g )

Câu trả lời (1)

  • \(M_x=\dfrac{5,3136.10^{-23}}{1,6605.10^{-24}}=32\)

    vậy nguyên tố có nguyên tử khối 32 là nguyên tố lưu huỳnh

    bởi Nguyễn Ngọc Tùng 21/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan