AMBIENT

Tìm p, n,e của X biết X có tổng số hạt là 51 và số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện 13 hạt?

bởi Lê Minh Bảo Bảo 20/05/2019

1. Một nguyên tử có tổng số hạt là 51 hạt. Trong đó số hạt mang điện lớn hơn số hạt không mang điện 13 hạt. Tìm p,n,e. số hạt, số e lớp ngoài cùng.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}p+n+e=51\\p+e-n=13\\p=e\end{matrix}\right.\) Giải hệ ta được \(\left\{{}\begin{matrix}p=16\\n=19\\e=16\end{matrix}\right.\)

  Số hạt = p + n + e = 51

  Số khối A = p + n = 35

  CHe: 1s22s22p63s23p4 => 6 electron lớp ngoài cùng

  bởi Lê Hải Anh 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>