ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Xác định CTHH của nguyên tố?

phân tích 15,9 gam 1 hợp chất vô cơ thấy nguyên tố Na chiếm 43,45,nguyên tố C chiếm 11,32% khối lượng,còn lại là nguyên tố oxi.

a, xác định CTHH của hợp chất vô cơ đó b,cho lượng chất vô cơ nói trên vào 250ml dd HCl 2M(D-1,1g/ml) đến khi phản ứng kết thúc. tính nồng độ % của dd thu được sau phản ứng?
Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi CTTQ: NaxCyOz

  %O = 100% - 43,45% - 11,32% = 45,23%

  \(x:y:z=\dfrac{43,45}{23}:\dfrac{11,32}{12}:\dfrac{45,23}{16}\approx2:1:3\)

  Vậy CTHH: Na2CO3

  nNa2CO3 = \(\dfrac{15,9}{106}=0,15\left(mol\right)\)

  nHCl = 0,25 . 2 = 0,5 mol

  Pt: Na2CO3 + 2HCl --> 2NaCl + CO2 + H2O

  0,15 mol---> 0,3 mol--> 0,3 mol-> 0,15 mol

  Xét tỉ lệ mol Na2CO3 và HCl:

  \(\dfrac{0,15}{1}< \dfrac{0,5}{2}\)

  Vậy HCl dư

  mNaCl = 0,3 . 58,5 = 17,55 (g)

  mHCl dư = (0,5 - 0,3) . 36,5 = 7,3 (g)

  mdd HCl = 1,1 . 250 = 275 (g)

  mdd sau pứ = mNa2CO3 + mdd HCl - mCO2

  ....................= 15,9 + 275 - 0,15 . 44 = 284,3 (g)

  C% dd NaCl = \(\dfrac{17,55}{284,3}.100\%=6,173\%\)

  C% dd HCl dư = \(\dfrac{7,3}{284,3}.100\%=2,6\%\)

    bởi Nguyễn Văn Hảo 22/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)