Xác định CTHH của Al(NO3)x biết rằng khối lượng mol của muối bằng 213(g/mol)?

bởi Nguyễn Thị Thúy 22/05/2019
Xác định công thức hóa học của các chất sau: a. Một muối nhôm có công thức là Al(NO3)x biết rằng khối lượng mol của muối bằng 213(g/mol). b. Một muối gồm các nguyên tố Ca, S, O và có khối lượng mol là 136(g/mol); % về khối lượng các nguyên tố là %Ca=29,41%, %S=23,53%còn lại là oxi

Câu trả lời (1)

 • a.Ta có: Al+(N+3O)x=213

  27+(14+48)x=213

  27+62x=213

  62x=186

  x=3

  =>CTHH là Al(NO3)3

  b%O=100%-29,41%-23,53%=47,06%

  mCa=\(\dfrac{29,41.136}{100}\)=39,99(g)

  mS=\(\dfrac{23,53.136}{100}\)=32(g)

  mO=\(\dfrac{47,06.136}{100}\)64(g)

  nCa=\(\dfrac{39,99}{27}\)~1(mol)

  nS=\(\dfrac{32}{32}\)=1(mol)

  nO=\(\dfrac{64}{16}\)=4

  =>CTHH là CaSO4

  bởi Nguyễn Hiển 22/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan