YOMEDIA

Bài tập 6 trang 134 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 134 sách GK Hóa lớp 12

Hỗn hợp khí X gồm hai kim loại K và Al có khối lượng 10,5 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong nước được dung dịch A. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch A: Lúc đầu không có kết tủa, khi thêm được 100 ml dung dịch HCl 1M thì bắt đầu có kết tủa. Tính thành phần % số mol của các kim loại trong X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định & Phương pháp

Hỗn hợp khí X gồm hai kim loại K (mol) và Al (mol) có khối lượng 10,5 gam ⇒ Có một phương trình: 39x + 27 y = 10,5

Lời giải:

Gọi số mol K và Al trong hỗn hợp x, y

2K + 2H2O → KOH + H2 (1)

x                   x (mol)

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2↑ (2)

y                                 y (mol)

Do x tan hết nên Al hết, KOH dư sau (2). Khi thêm HCl, ban đầu chưa có kết tủa vì:

HCl + KOH → KCl + H2O (3)

x – y              x – y (mol)

Khi HCl trung hòa hết KOH dư thì bắt đầu có kết tủa:

KAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 ↓ + KCl (4)

Vậy để trung hòa KOH dư cần 100 ml dung dịch HCl 1M.

Ta có: nHCl = nKOH dư sau phản ứng (2) = x – y = 0,1.1 = 0,1 (mol) (I)

Mặt khác: 39x + 27 y = 10,5 (II)

Từ (1) và (II) ⇒ x = 0,2; y = 0,1.

% nK = 0,2/0,3 .100% = 66,67%;

%nAl = 100% – 66,67% = 33,33%.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 134 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Bảo Khánh

  PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

  Các cách cân bằng PTHH

  Cách 1 : Phương pháp bội số chung nhỏ nhất

  1. Na2O + H2O => NaOH

  2. Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O

  3. P2O5 + NaOH => Na3PO4 + H2O

  4. MgO + HCl => MgCl2 + H2O

  5. CH4 + O2 => CO2 + H2O

  6. Fe2O3 + HCl => FeCl3 + H2O

  7. Fe(OH)3 + H2SO4 => Fe2(SO4)3 + H2O

  8. Fe(OH)3 => Fe2O3 + H2O

  9. Na2CO3 + HCl => NaCl + CO2 + H2O

  10. NaOH + Fe2(SO4)3 => Fe(OH)3 + Na2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA