YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.2 trang 68 SBT Hóa học 12

Bài tập 29.2 trang 68 SBT Hóa học 12

Có các dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng hoá chất nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ?

A. Dung dịch NaOH dư.    

B. Dung dịch AgNO3.

C. Dung dịch Na2SO4.    

D. Dung dịch HCl.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.2

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.2 trang 68 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON