YOMEDIA
NONE

Bài tập 29.6 trang 69 SBT Hóa học 12

Bài tập 29.6 trang 69 SBT Hóa học 12

Xác định những chất cần lấy cho sơ đồ phản ứng sau :

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.6

M: Al

B : AlCl3

Z : H2O

X : NH3

D : Al(OH)3

C: NaAlO2

E : Al2O3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.6 trang 69 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON