YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.4 trang 68 SBT Hóa học 12

Bài tập 29.4 trang 68 SBT Hóa học 12

Trộn 24g Fe2O3 với 10,8g Al rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí). Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem hoà tan vào dung dịch NaOH dư thu được 5,376 lít khí (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là

A. 12,5%.    

B. 60%.

C. 80%.    

D. 90%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.4

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.4 trang 68 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF