YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.14 trang 70 SBT Hóa học 12

Bài tập 29.14 trang 70 SBT Hóa học 12

Cho 18 gam hỗn hợp bột Al, Al2O3 và một kim loại R hoá trị II không đổi.

- Nếu cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thấy thoát ra 8,96 lít H2 (đktc).

- Nếu cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH 2M thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc) và lượng NaOH tối đa cho phản ứng là 200 ml, ngoài ra còn một phần chất rắn không tan.

Xác định kim loại R và phần trăm khối lượng Al2O3 trong hỗn hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.14

Gọi a, b, c lần lượt là số mol của Al, Al2O3 và R.

Do thể tích 2 khí thoát ra khi tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng và NaOH khác nhau nên R đứng trước H(trong dãy điện hoá) nhưng không tác dụng với NaOH.

Khi tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng :

Al + H2SO4→ 3/2 H2; R + H2SO→ H2

⟹ 1,5a + c = 0,4 (1)

Khi tác dụng với dung dịch NaOH :

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO+ 3H2

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

nH2 = 1,5a = 0,3 (2)

nNaOH = a + 2b = 0,4

Từ (1) và (2) → a = 0,2 mol ; b = 0,1 mol và c = 0,1 mol.

Vậy mhh = 27.0,2 + 102.0,1 + R.0,1 = 18 ⟹ R = 24 (Mg).

⟹ \(\% A{l_2}{O_3} = \frac{{0,1.102}}{{18}}.100\%  = 56,67\% \)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.14 trang 70 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  một hỗn hợp a gồm ba và al .cho m gam a vào nước dư thu được 2,688 lít H2.cho 2m gam a tac dụng với dung dịch ba(oh)2 dư thu được 8,064 lít H2 .xác định m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

  Các cách cân bằng PTHH

  Cách 1 : Phương pháp bội số chung nhỏ nhất

  1. Na2O + H2O => NaOH

  2. Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O

  3. P2O5 + NaOH => Na3PO4 + H2O

  4. MgO + HCl => MgCl2 + H2O

  5. CH4 + O2 => CO2 + H2O

  6. Fe2O3 + HCl => FeCl3 + H2O

  7. Fe(OH)3 + H2SO4 => Fe2(SO4)3 + H2O

  8. Fe(OH)3 => Fe2O3 + H2O

  9. Na2CO3 + HCl => NaCl + CO2 + H2O

  10. NaOH + Fe2(SO4)3 => Fe(OH)3 + Na2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Cho m(gam) hỗn hợp gồm 3 kim loại : Na,Mg,Al được chia thành 2 phần bằng nhau .phần 1 tác dụng với hno3 dư thu được 2,24l N2 (đktc) .phần 2 tác dụng với h2so4 dư thu được V (lít) H2 (đkct)

  Tính V ,m

  Biết (nNa:nMg:nAl=3:2:1)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Đốt cháy 3,24 gam bột nhôm trong bình chứa 1,92 gam khí oxi. Hỏi sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Trộn V1 lít N2 với V2 lít H2 thu đc hỗn hợp X. Tỉ khối của X so với H2 là 10,75. Tìm V1, V2 ( Biết các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Câu 1:Để điều chế nhôm sunpua(AL2S3) người ta đem nung 6,75gam nhân với 15gam lưu huỳnh.Sau khi phản ứng xong thu được 18,75gam nhôm sunpua.Điều đó có mâu thuẫn với định luật bảo toàn khối lượng ko.vì sao?

  Câu 2:Đốt cháy hoàn toàn 33,6gam sắt trong bình chứa oxi(vừa đủ),để nguội bình thu được 46,4gam oxit sắt từ(Fe3O4).Hãy tính khối lượng oxi đem dùng trong phản ứng trên?

  Câu 3:Nung hỗn hợp x gồm(CaCO3)và Mg(O3)thu được hỗn hợp 2 oxit kim loại và khí cacbonic.Nếu đem nung 31,8gam hỗn hợp x thì được 7,84 lít khí cacbonic (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định khối lượng oxi thu được sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  m clorua = mh2 +71nH2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen thi huong huong

  1. có m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 nung X ( ko có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y , chia Y làm 2 phần bằng nhau 
  Phần 1 hòa tan trong V lít dd NaOH 2M vừa đủ thấy có 3.36 lít H2 (đktc)
  Phần 2 hòa tan hết vào dd HCl thu được dd Z và thoát ra 4.48 lít H2
  a, tính m và V
  b, cho naoh dư vào Z sục khí O2 liên tục đến khi kết tủa không thay đổi thu được m2 gam kết tủa. tính m2
  2. có 40,1 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al. Nung X ( không có kk) đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau
  Phần 1 hòa tan trong dd NaOH dư thì thấy có khí H2 bay ra
  Phần 2 hòa tan hết trong dd HCl thu được dd Z và thoát ra 4.48 lít H2( đktc)
  Tính % khối lượng mỗi chất trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được biểu diễn theo hình vẽ: 

  Giá trị của x gần nhất với

       A. 1,6.                           B. 2,2.                           C. 2,4.                           D. 1,8.

  mn ơi, mình trao đổi bài này đi. Đang bế tắc nì

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học trong hai trường hợp sau:

  a) Sục từ từ khí cacbonic vào dung dịch bari hiđroxit đến dư.

  b) Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaOH loãng có chứa một lượng nhỏ phenolphtalein.  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Mọi người giúp mình câu nhận biết này với. Cảm ơn nhiều.

  Có 5 dung dịch mất nhãn : Na2S, BaCl2, AlCl3, MgCl2, Na2CO3. Nếu không dùng thêm thuốc thử thì có thể nhận biết được tối đa số dung dịch là?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Hoàng My

  Bạn ơi, cho mình hỏi bài tập này với ạ.

  Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết vào nước, thu được dung dịch Y và 13,44 lít khí H2 (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Mọi người cho mình hỏi câu này nhé. Giúp mình với.

  Hòa tan hoàn toàn 3,92 gam hỗn hợp X gồm Al, Na và Al2O3 vào nước (dư) thu được dung dịch Y và khí H2. Cho 0,06 mol HCl vào X thì thu được m gam kết tủa. Nếu cho 0,13 mol HCl vào X thì thu được (m – 0,78) gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Na có trong X là:

  A. 35,20

  B. 46,94 

  C. 41,07

  D. 44,01

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Mọi người giải cho Đào bài này nhé. Cảm ơn nhiều lắm.

  Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp X gồm x mol H2SO4 và y mol Al2(SO4)3 , kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

  Nếu cho dung dịch chứa 0,7 mol Ba(OH)2 vào dung dịch X, phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị m gần giá trị nào nhất?

  A. 14,5

  B. 16,7

  C. 170

  D. 151,5

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF