YOMEDIA
UREKA

Bài tập 29.1 trang 68 SBT Hóa học 12

Bài tập 29.1 trang 68 SBT Hóa học 12

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit ?

A. Al2O3 được sinh ra khi nhiệt phân muối Al(NO3)3.

B. Al2Obị khử bởi co ở nhiệt độ cao.

C. Al2O3 tan được trong dung dịch NH3.

D. Al2O3 là oxit không tạo muối.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.1

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.1 trang 68 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF