YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 183 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 183 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lit H2 (dktc). Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp là:

A. 48%

B. 50%

C. 52%

D. 54%

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Lưu ý đề cho hỗn hợp hòa tan trong NaOH dư nên:

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]    (1)

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2\(^{\uparrow}\)  (2)

\(n_{H_{2}} = \frac{6,72}{22,4} = 0,3 \ mol\)

Theo phương trình (2)

\(\\ n_{Al} = \frac{2}{3}n_{H_{2}} = 0,2 \ mol \\ \\ \Rightarrow m_{Al} = 0,2.27 = 5,4 \ gam \\ \\ \%(m)Al = \frac{5,4}{10}.100 = 54 \ \%\)  

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 183 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON