YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.10 trang 69 SBT Hóa học 12

Bài tập 29.10 trang 69 SBT Hóa học 12

Criolit được điều chế theo phản ứng sau:

Al2O3 (rắn) + HF (dd) + NaOH (dd) → Na3AlF6 (rắn) + H2O

Tính khối lượng mỗi chất ban đầu để sản xuất 1 kg criolit. Coi hiệu suất phản ứng đạt 100%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.10

               Al2O3 +   12HF   +  6NaOH   →    2Na3AlF6 + 9H2O

Ta có:        102     12.20     6. 40     2.210

           0,248(kg) ← 0,5714(kg) ← 0,5714(kg) ← 1(kg)

→ 242,8 g Al2O3 

571,4 g HF

571,4 g NaOH.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.10 trang 69 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON